Betononderhoudskundige begeleiding

Vanuit onze ervaring en uitgebreide kennis over beton, schade-analyse en betononderhoud kunnen wij u begeleiden en ontzorgen.

Zo kunnen wij u als eigenaar of beheerder van allerhande betonconstructies of civiele kunstwerken begeleiden in het doolhof van onderhouds- en herstelmogelijkheden. Wij denken met u mee als het gaat om materiaalkeuze, applicatietechnieken en kostenraming. Wij kunnen u in contact brengen met de juiste onderaannemers en / of leveranciers of ontzorgen u door als tussenpersoon op te treden tussen alle betrokken partijen en de werkzaamheden aan de hand van een door ons opgesteld uitvoeringsplan te begeleiden.

Dekker BetonAdvies kan u ook bijstaan als  toezichthoudend of overkoepelend betononderhoudskundige:

Krijgt u als aannemer te maken met betonherstelwerkzaamheden en beschikt u wellicht niet over de juiste expertise of een BRL-3201 certificaat? Wij begeleiden u graag en zorgen er samen met u voor dat de uitgevoerde herstelwerkzaamheden voldoen aan de geldende normen en eisen. 

Wij dragen zorg voor:

  • Inspectie
  • Verslaglegging
  • Materiaaladvies
  • Begeleiding herstelwerkzaamheden
  • Eindinspectie
  • Kwaliteitsborging

Heeft u een betonreparatiebedrijf? Om betonreparaties uit te mogen voeren onder een KOMO-procescertificaat dient u te beschikken over een gediplomeerd betononderhoudskundige. Dekker BetonAdvies kan deze rol op zich nemen als externe overkoepelende partij en u ondersteunen en begeleiden ten behoeve van de BRL 3201.