Potentiële hechtsterktemetingen

Voorafgaand aan betonherstel- of coating werkzaamheden is het raadzaam om de potentiële hechtsterkte van de ondergrond te bepalen. Met behulp van onze Proceq hechtsterktemeter brengen we in kaart of de minimaal benodigde hechtsterkte aanwezig is of dat er nog aanvullende maatregelen nodig zijn om deze te bereiken. Zo voorkomt u dat er achteraf geconstateerd wordt dat de ondergrond een beperkende factor blijkt te zijn.

Kwaliteitscontrole

Met het oog op de waarborging van een duurzaam herstel kunnen we ook achteraf als kwaliteitscontrole voor u de hechtsterkte bepalenDit kan zowel op uitgevoerde herstelwerkzaamheden als op coatings. We controleren dan of:

  • de gebruikte producten voldoen aan de gestelde eisen;
  • de uitvoering/applicatie op de juiste wijze is uitgevoerd.

Dekker BetonAdvies voert de hechtsterktemetingen uit conform de NEN-EN 1542 en NEN-EN-ISO 4624. Heeft u vragen over (potentiële) hechtsterktemetingen? Dekker BetonAdvies adviseert u graag.

Direct advies nodig?
Bel ons   
+31 6 1565 8298