Betonschade

Gewapend beton is bij een goed ontwerp en de juiste uitvoering sterk, duurzaam en relatief onderhoudsarm. Het robuuste beton kan belastingen en mogelijke aantastingsmechanismen dan vaak ook goed weerstaan.  

Toch kan er op diverse manieren en in verschillende stadia betonschade ontstaan. Het kan vanuit het beton zelf komen, maar ook veroorzaakt worden door externe factoren. Denk bijvoorbeeld aan het aantasten van de wapening door indringing van CO/ chloriden, vorst-dooischade, ASR, overbelasting of onder- en overschrijding van de betondekking.

Bij de vaststelling van schade aan een betonconstructie is een gedegen (voor)onderzoek naar de oorzaak, ernst en omvang noodzakelijk om tot een goed en passend hersteladvies te komen. Dekker BetonAdvies heeft de expertise in huis om de oorzaak van de betonschade te achterhalen aan de hand van inspecties en onderzoek op locatie, eventueel gecombineerd met materiaalkundig laboratoriumonderzoek. Op basis van de onderzoeksresultaten en analyses stellen wij met de beoogde (rest)levensduur als uitgangspunt een passend en duurzaam hersteladvies op conform de CUR-aanbeveling 118. 

https://www.betonadvies.nl/frontend/media/_cache/content-row/image-and-text-cols/image/betonadvies-01.jpg?_r=2

Betonrot

Scheuren in het betonoppervlak, roestkleurige vlekvorming of afgedrukte schollen beton: het zijn kenmerken van betonrot. Deze schades worden veroorzaakt door wapeningscorrosie, ingeleid door carbonatie of chloride.

https://www.betonadvies.nl/frontend/media/_cache/content-row/image-and-text-cols/image/grindnest.jpg?_r=2

Stortonvolkomenheden

Betonschade kan ook ontstaan tijdens of net na het storten of verwerken van beton. Denk hierbij aan craquelé, grindnesten en losliggende toplagen van vloeren.

https://www.betonadvies.nl/frontend/media/_cache/content-row/image-and-text-cols/image/20210623_113235.jpg

Scheurvorming

Scheurvorming in beton kan in verschillende fasen optreden. Vanaf het moment van produceren tot ver in de gebruiksfase als gevolg van bijvoorbeeld (interne) optredende spanningen of overbelasting.

Direct advies nodig?
Bel ons   
+31 6 1565 8298