Een grindnest en andere stortonvolkomenheden

Van craquelé en een grindnest tot losliggende toplagen van vloeren. Stortonvolkomenheden zijn vormen van betonschade die ontstaan tijdens of net na het storten of verwerken van beton. Dekker BetonAdvies vertelt u graag meer over de verschillende soorten stortonvolkomenheden.

Vraag een betononderzoek aan

Neem contact met ons op

Craquelé

Craquelé herkent u aan het grillige patroon van kleine haarscheurtjes in een (glad) betonoppervlak. Een lichte ontmenging in de betonhuid maakt het oppervlak iets cementrijker dan het onderliggende beton. Meestal ziet u dit soort stortonvolkomenheden in beton waarbij er trillingen in de mal zijn ontstaan, bijvoorbeeld bij het gebruik van een trilnaald. Craquelé komt ook voor als het gevolg van lichte ontmenging van zvb, bij beton met een hoge sterkte en zeer dichte structuur en in de toplaag van monolithisch afgewerkte vloeren. Het oogt niet fraai, maar door de minimale diepte van deze haarscheurtjes heeft craquelé veelal geen negatieve invloed op de duurzaamheid.

Grindnesten

Een grindnest is een holte in de betonconstructie, waarbij een ophoping van grind zichtbaar is. Als er te weinig binding is tussen de fijne delen zand en het cement en het aanwezige water in het beton, kunnen holtes ontstaan, waarin alleen het grind overblijft. Ook op het moment dat het beton tijdens het storten en uitvloeien wordt gehinderd door bijvoorbeeld instortvoorzieningen kan er een ophoping ontstaan die tot een grindnest uit kan groeien.

Mogelijke oorzaken van grindnesten:

 • Geen juiste of onvolledige verdichting
 • Te weinig fijn materiaal in de betonspecie
 • Ontmenging tijdens het storten (te hoge storthoogte)
 • Lekkende bekisting
 • Vervuiling in de mal
 • Te hoge wapeningsdichtheid

Vaak is een grindnest oppervlakkig en ziet het er vooral niet zo mooi uit. In sommige gevallen komt de wapening deels bloot te liggen en kan hij gaan corroderen. Bij grotere en soms verborgen grindnesten kan er zelfs een verzwakking van de betonconstructie ontstaan. Daarbij zorgen dit soort stortonvolkomenheden ervoor dat vocht gemakkelijker toegang vindt en er lekkage of corrosieproblemen kunnen ontstaan, zoals betonrot. Wij helpen u bij het beoordelen en onderzoeken van het grindnest en adviseert u over de juiste aanpak van duurzaam herstel.

Losliggende toplagen betonvloeren

De monolitisch afgewerkte betonvloer is geliefd dankzij zijn strakke en vlakke uitvoering. Maar de betonvloer heeft ook een welbekend probleem: delaminatie van de toplaag. Bij delaminatie verdwijnt de samenhang tussen de toplaag en de onderliggende laag beton. Door deze onthechting kan de toplaag op den duur loskomen van de ondergrond.

Mogelijke oorzaken van losliggende toplagen betonvloeren:

 • Verhoogde water-cementfactor in de toplaag
 • Vloeren met een verhoogd luchtgehalte
 • Onstabiele betonmengsels
 • Te vroeg of juist te laat starten met vlinderen
 • Te vroeg belasten van het betonoppervlak met materiaal/materieel

Losliggende toplagen zijn vaak voer voor discussie over de schuldvraag. Wij treden hierin op als onpartijdige tussenpersoon. Aan de hand van een (visuele) inspectie kunnen wij u begeleiden en adviseren.

Direct advies nodig?
Bel ons   
+31 6 1565 8298

Maak gebruik van onze expertise

Vraag een betononderzoek aan bij Dekker BetonAdvies om de (mogelijke) oorzaak van uw grindnest, craquelé of andere stortonvolkomenheden te achterhalen en de omvang in kaart te brengen waarna wij u voorzien van een passend hersteladvies. Neem hiervoor contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@betonadvies.nl.