Betonconstructie onderzoek

Bij een functieverandering of renovatie aan een bestaande civiele of bouwkundige constructie is niet altijd alle benodigde informatie inzichtelijk. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de wapeningsconfiguratie en de kwaliteit van het beton en de wapening. Daarnaast is (preventief) inspecteren van betonconstructies met het oog op de constuctieve veiligheid essentieel. Dekker BetonAdvies kan de benodigde inspecties en onderzoeken voor u uitvoeren. 

Voorbeelden van inspecties en onderzoeken zijn:

  • Preventieve (CUR248) inspecties met het oog op constructieve veiligheid
  • Wapeningsconfiguratie/-detectie bij functieverandering of renovatie
  • Bepalen van de betoncondities in de constructie
  • Algemene staat betonconstructie in kaart brengen

Dekker BetonAdvies gebruikt diverse (non)destructieve onderzoeksmethodes om de kwalitatieve eigenschappen van de betonconstructie vast te stellen. 

Door middel van materiaalkundig onderzoek, corrosieonderzoek in de vorm van potentiaalmetingen of laboratoriumanalyses en het in kaart brengen van de wapeningsconfiguratie kan er een gedegen uitspraak gedaan worden over de algemene staat en constructieve veiligheid van de constructie. 

Direct advies nodig?
Bel ons   
+31 6 1565 8298