Niet-destructief onderzoek

Bij het beoordelen van schades of op het moment dat er gegevens ontbreken van de betonconstructie kan nader onderzoek nodig zijn. Tijdens dit onderzoek moet overlast en beschadiging van de betonconstructie uiteraard zo veel mogelijk worden voorkomen. Niet-destructief onderzoek biedt hiervoor veel mogelijkheden.

Met diverse geavanceerde non-destructieve onderzoek- en meettechnieken brengt Dekker BetonAdvies in kaart wat zich achter het betonoppervlak bevindt en vergaren onze gediplomeerde onderzoekers de benodigde kennis en inzicht over de betonconstructie. 

Voorbeelden van mogelijke onderzoeken zijn:

  • bepaling indicatieve druksterkte met behulp van een schiethamer
  • wapeningsdetectie / dekkingsmetingen
  • bepaling wapeningsconfiguratie met behulp van een betonradar

Schiethamer

Met een schiethamer bepalen we de indicatie druksterkte van het beton. De schiethamer staat ook wel bekend als Schmidthamer of terugslaghamer. Deze betonproefhamer is de snelste, meest simpele en goedkope manier om de indicatieve sterkte van het beton te bepalen conform NEN-EN 12504-2;2021. Ter verificatie kunnen er boorkernen uit de contructie genomen worden, welke we in het laboratorium beproeven.

Wapeningsdetector

Met een wapeningsdetector controleren we de betonconstructie op aanwezigheid, juiste plaatsing en positionering van (voorspan)wapening. We bepalen hoeveel millimeter betondekking er aanwezig is op het wapeningsstaal: dit is een belangrijk aspect voor de levensduur van de betonconstructie in relatie tot de omgevings-/ milieufactoren waaraan de constructie wordt blootgesteld en de constructieve belastbaarheid.

Betonradar

Als uitbreiding op een onderzoek met een wapeningsdetector kan Dekker BetonAdvies met behulp van een geavanceerde betonradar naast alleen de ligging, positionering en betondekking ook de verdere wapeningsconfiguratie van een betonconstructie in kaart brengen. Met behulp van de betonradar meten we niet alleen de wapening en betondekking in de eerste laag, maar kijken we dieper in het beton. Afhankelijk van de complexheid van de 1e laag wapening kan tot zo'n 30cm diepte nauwkeurig de wapening in kaart gebracht worden. Dit maakt grootschalig destructief onderzoek veelal overbodig. 

De betonradar scant het beton en met behulp van de tablet kunnen we een beeld maken van het gescande betonoppervlak. Dit kan naar wens in 3D. Zo krijgen we op locatie een goed beeld van wat er zich in het beton bevindt. Dit kan tevens ook een uitkomst bieden bij het ontwijken van de aanwezige (voorspan)wapening bij monstername voor nader onderzoek.

Mede aan de hand van de gegenereerde meetresultaten kan een constructeur een (her)berekening uitvoeren van de betonconstructie, bijvoorbeeld voor bepaling van de restlevensduur of constructieve veiligheid.

Direct advies nodig?
Bel ons   
+31 6 1565 8298